Visit Linköping

Visit Linköping marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och mötesdestinationer. Visit Linköping & Co har två egna arenor – Linköping Konsert & Kongress och Saab Arena men arbetar med hela staden som arena, oavsett var du vill förlägga ett evenemang eller möte.Vill du genomföra ett evenemang, anordna en kongress, hitta rätt idrottsarena för ett mästerskap eller affärsutveckla din verksamhet inom besöksnäringen i Linköping – Visit Linköping är din oberoende samarbetspartner, bollplank, samarrangör eller självklara kontaktväg till näringsliv och kommun. På hemsidan finns all information du behöver för att veta mer om allt Linköping har att erbjuda!

Vi fick möjligheten att assistera Storleden i uppdraget att ta fram Visit Linköpings nya webbplattform. Vår del i projektet var att utveckla frontend för webbplatsen, med hjälp av SCSS och Javascript.


Kund: Visit Linköping

Datum: april, 2016

/

Se webbplatsen här


Visa alla projekt