Pyramid e-line

Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag som är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Till affärssystemet hör en tilläggsmodul för e-handel, som kallas Pyramid e-line. Med denna kombination får du en webshopsplattform som är helt integrerad med ditt affärssystem där all administration av produktsortiment, lager, beställningar och kunder sker direkt i affärssystemet.

Tillsammans med en Pyramid-partner beställer ni e-line-modulen till ert affärssystem och gör de inställningar som krävs för att få den funktionalitet ni önskar av er e-handel. Parallellt med detta hjälper vi er att ta fram en modern design för er webshop som följer er grafiska profil, passar ert sortiment och är användarvänlig för era kunder.

Vår specialitet

Vi har arbetat med Pyramids e-line i flera år och har tagit fram design till åtskilliga webbutiker. I takt med att plattformen har utvecklats har våra möjligheter utökats vilket gör att vi kan erbjuda ett skräddarsytt utseende för ditt företag med en modern, responsiv design som fyller dagens krav och fungerar oavsett webbläsare och enhet.

Varje projekt börjar med att du som kund får fylla i vårt formulär med frågor om krav och önskemål om allt från funktionalitet till design. Utifrån det underlag vi får därifrån kan vi sen ge en tidplan och kostnadsuppskattning för projektet.

Projektets inleds därefter med designfasen, där vi först presterar ett eller flera designutkast för att därefter ta fram ett komplett designunderlag med skisser på webshopens huvudvyer för dator, surfplatta och mobiltelefon. Vi har samarbetar med skickliga grafiska designer med goda erfarenheter av just Pyramids e-line, men om ni redan har en partner för grafisk design arbetar vi tillsammans med dem och ger dem den input som krävs för att leverera ett underlag som följer e-line:s förutsättningar.

När designunderlaget har reviderats och godkänts skriver vi den kod som behövs parallellt med att e-line installeras, konfigureras och fylls med produkter. Vi levererar normalt designen i flera steg, där vi kan testa och utvärdera varje del i lugn och ro innan det är dags för lansering.

Tillägg och specialanpassningar

Det finns mycket funktionalitet i Pyramids e-line, men vi får ändå återkommande önskemål på tilläggsfunktionalitet som inte erbjuds out-of-the-box. Därför har vi tagit fram ett par färdiga plugin som vi enkelt anpassar till er design. Utöver dessa tillägg finns alltid möjlighet att utveckla specialanpassningar just för era behov.

Exempel på tillägg vi erbjuder:

  • Bildspel med enkel administration och uppdatering
  • Sökfunktion för ersättningsartiklar
  • Blädderbar produktlista för att t.ex. presentera nyheter på startsidan