Celluminova

Celluminova är specialiserade inom utvecklingen av nya verktyg för stamcellsforskning. Företaget har uppkommit utifrån akademiskt samarbete mellan Karolinska institutet och Linköpings universitet och grundats i syfte att bättre synliggöra och sprida de produkter och verktyg som tas fram på universiteten.

Vi har byggt en WordPress-baserad e-handel där laboratorier över hela världen enkelt kan beställa Celluminovas produkt GlioStem.


Kund: Celluminova

Datum: april, 2017

/ /

Se webbplatsen här


Visa alla projekt