10 x e-line till Oscar Jacobsson

Oscar Jacobson grundade sitt skrädderi 1903 i Borås. Idag bygger Oscar Jacobsons design på tre huvudelement: anglosaxiskt kulturarv, italiensk skräddarkonst och skandinavisk enkelhet. Utöver att sälja välskräddade kläder till konsument tar de även fram profilkläder av det mer välklädda snittet.

Tillsammans med Proclient System AB fick vi i uppdrag att ta fram design till 10 stycken profilshoppar baserade på Pyramids e-line. För att effektivisera arbetet tog vi fram en grunddesign som vi sedan kunde anpassa efter varje kunds grafiska profil.


Kund: Oscar Jacobson Corporate

Datum: augusti, 2015

/ / /


Visa alla projekt