Mediabank

Till ett företag som enkelt vill kunna dela med sig av ett stort bildbibliotek till kunder och återförsäljare har vi tagit fram en mediabank. Grundidén är att det ska vara så enkelt som möjligt att publicera ett stort antal filer och att det ska vara enkelt och effektivt för besökarna att logga in och hämta det material de söker.

Uppladdning av material kan ske på två sätt, antingen direkt i webbgränssnittet eller via ftp. Oavsett vilket så bygger allting på en katalogstruktur där fil- och mappnamn styr vad som visas för besökaren. Som inloggad administratör kan man även enkelt hantera inloggningsuppgifter för nya och befintliga besökare.

Som besökare presenteras man ett hierarkiskt navigeringsträd till vänster och ges möjlighet att söka efter det man önskar. Bilder visas med en förhandsgranskningsbild, även photoshop-filer, och alla filer går att ladda ned i flera olika storlekar. Det går även bra att dela med sig av andra filtyper än just bilder.


Datum: november, 2015

/ / / /


Visa alla projekt